Menu
Winkelwagen

Garantie

De garantie voor de producten van Ventilatie Service Center geldt de standaard fabrieksgarantie, waarbij de voorwaarden gelden die door de fabrikant zijn aangegeven in hun productbijsluiters of op hun website dit geldt voor NIEUWE producten. Indien de fabrieksgarantie hierover geen uitsluitsel geeft dan geldt een standaard garantietermijn van een jaar vanaf de leverdatum dit geldt vaak voor de gereviseerde producten en tweedekansjes.


Voor installatie van onze producten is het belangrijk dat het geïnstalleerd wordt door een erkend installateur dit voor uw eigen veiligheid en ook als er later een defect ontstaat aan het product kan de installateur makkelijk het desbetreffende defecte onderdeel onder garantie verkrijgen bij de fabrikant.


De garantie vervalt indien het product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden dan wel onzorgvuldig is gebruikt. Indien het product niet gerepareerd kan worden en niet meer leverbaar is dan wordt het aankoopbedrag terugbetaald.


Bij gebreken die ontstaan zijn door onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzingen) - Beschadiging door opzet of grove nalatigheid; bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Ventilatie Service Center liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Whatsapp Support
Neem contact met ons op via Whatsapp voor al uw opmerkingen of vragen.
Erwin
Support